Skip to main content

AHERU strategi, styrning och ledning AB arbetar med kvalificerat ledningsstöd, utvecklingsprocesser, analyser och utredningar. Fokus ligger på offentlig sektor inklusive offentligt ägda bolag men vi arbetar också gärna med företag som på olika sätt samverkar eller utför uppdrag för offentlig sektor.

AHERU stödjer dig som är uppdragsgivare i ditt utvecklingsarbete. Enligt vårt synsätt ska konsulten bidra med analyser, nya perspektiv, slutsatser och processtöd. Det är ändå alltid uppdragsgivaren som ytterst måste driva sin egen utveckling. På så sätt blir slutsatser verkligt förankrade och förändringar långsiktigt hållbara. Vår framgång kan bara mätas i den utveckling som vi medverkar till hos uppdragsgivaren.

AHERU arbetar med uppdrag som vi sammanfattar i tre affärsområden: Strategi, Styrning och Ledning.

AHERU ägs av Stig Fredriksson som har drygt 35 års erfarenhet inom offentlig sektor. Först ca 10 år som utredare och analytiker och sedan mer än 25 år i olika ledande befattningar som VD för kommunalt bolag, kanslichef på regionalt utvecklingsorgan och kommundirektör/stadsdirektör. AHERU har stor erfarenhet av att arbeta i och tillsammans med kommunledningar i strategiska och komplexa frågor.

Erfarenheterna omfattar även många olika former av samverkan; dels kommuner emellan men också mellan kommuner och regionala organ samt mellan kommuner och företag. Bakgrunden som VD ger också insikter i de särskilda förutsättningar och kommersiella villkor som gäller för aktiebolag.

AHERU har ett brett kontaktnät i Västsverige men också kontakter på central nivå. En stor erfarenhet av och respekt för de särdrag som finns i politiskt styrda organisationer är en av utgångspunkterna för AHERU.

AHERU arbetar i nätverk med företag som är specialister inom personanalys och rekrytering, ekonomianalys samt kommunikation. För olika uppdrag kan vi också knyta andra former av specifik kompetens till AHERU.

Det finns många metaforer kring ledarskap. Några som är särskilt levande för oss handlar om kopplingarna mellan ledarskap och jazz. En bra jazzmusiker har förmågan till samspel med stor lyhördhet i kombination med förmågan till improvisation som berör och att ibland ta huvudrollen på scenen. Det är också detta som kännetecknar ett gott ledarskap. Både musikern och ledaren behöver träna, lyssna, lära och våga ta nya steg för att utvecklas.