Skip to main content


Styrning
Analyser och medverkan i utveckling av organisation, styrmodeller, styrprinciper och andra delar av det formella ramverk som är en av förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet. Former för systematisk verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete är en del av detta liksom frågor kring ägarstyrning av kommunala bolag.

Arbetet med styrning handlar mycket om att skapa tydlighet och om kopplingen mellan ansvar och befogenheter.