Skip to main content

Ledning
Stöd till ledare i deras individuella utveckling men också ledningsgruppsutveckling i form av fokus, arbetsmetodik, samspel och förhållningssätt. Utveckling av samspelet mellan politiker och tjänstemän är en framgångsfaktor och utvecklingsprocesser kring detta kan vara en viktig del i arbetet med att stärka ledningen i de olika roller som finns.

Våra erfarenheter visar att processer som börjar kring styrning och organisation i senare skeden ofta arbetar med de mjuka värden och värderingar som kan sammanfattas i ordet ledning.