Skip to main content

Jag ser nu tillbaka på ett intensivt 2022 med störst fokus på Wargön Innovation AB som numera är ett dottebolag till Innovatum AB. Jag har varit delaktig i Wargön Innovation ändå från det första idéstadiet under 2012 och är det fortfarande. I augusti 2018 välkomnade vi många gäster till en festlig invigning av den nya test- och demoanläggningen som sedan dess successivt fyllts med spännande verksamhet med fokus på nya hållbara materialinnovationer. Hösten 2022 arbetade vi intensivt med att säkra finansieringen för ytterligare tre år från hösten 2023 och vi väntar nu på besluten. Under tiden växer verksamheten vidare. Hur kan samhället i samverkan med andra aktörer stödja innovationer och skapa en hållbar utveckling med nya jobb – på riktigt. Det är en alltid lika viktig och spännande fråga att arbeta med.

För flera år sedan ledde jag och en kollega visionsprocessen i en kommun. Jag följer med stort intresse hur man nu jobbar för att göra visionen till verklighet genom att den påverkar ageranden, beslut och prioriteringar i vardagen – på riktigt. Det är kul att komma in i ett kommunhus och se visionens text på väggen.

AHERU har under 2022 också jobbat med frågor kring uppstart av innovationsprocesser i en region och mött ett antal nya spännande kontakter i en process som går vidare under 2023. Jag har också jobbat med allvarliga frågor kring hur en kommun skapar en robust och hållbar organisation som kan möta utmaningar i en orolig omvärld. Det arbetet med en beredskapsplan ger perspektiv på många frågor kring robusthet, sårbarhet och uthållighet.

AHERU har också under året jobbat med några steg i utveckling av helt nya koncept för byggande av hållbara nya stadsdelar – hållbara på riktigt.

Jag var i fem år VD för Göteborg Wind Orchestra på deltid och kunde där kanalisera mitt stora musikintresse. Jag lämnade VD-uppdraget hösten 2017 och har som ordförande i styrelsen för orkesterns huvudman, Stiftelsen Göteborgsmusiken ansvarat för stiftelsens avveckling och medverkat i övergången till ny huvudman.. Det ger mig fantastiska musikaliska upplevelser men också goda kontakter i musik/kulturlivet på både lokal, regional och nationell nivå. Levande musik är en oerhört viktig del av ett gott liv – på riktigt.